8 grudnia 2012 r. Święto Chanuka

Chanuka to żydowskie żydowskie Święto. Nazwa pochodzi od hebrajskiego czasownika chanach – poświęcać, inaugurować. Według Talmudu, po oczyszczeniu Świątyni kapłani stwierdzili, że zapas oleju do siedmioramiennego świecznika wystarczy jedynie na jeden dzień a palił się aż osiem! Był zatem czas, na przygotowanie nowego zapasu. Na pamiątkę tego wydarzenie zapala się światło (jedno – pierwszego dnia święta, drugie – drugiego aż do zapalenia wszystkich ośmiu) na charakterystycznym świeczniku zwanym Chanukija, który ma aż dziewięć ramion, gdzie osiem reprezentuje osiem dni święta, a dziewiąte spełnia rolę pomocniczą bowiem od niej odpala się pozostałe i nazywa się szamasz (sługa). Według tradycji, świecę tą zapala głowa domu (mężczyzna lub kobieta), przedtem wygłaszając błogosławieństwa.
Chanuka jest świętem upamiętniającym postawę Żydów i ich zwycięstwo wobec próby pozbawienia ich tożsamości – religii, tradycji i kultury.

Dzisiaj wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Święta Chanuka, które odbywają się rok rocznie na pl. Grzybowskim w Warszawie. Zgromadzeni po zakończeniu części oficjalnej, zostali poczęstowani przysmakiem chanukowym, koszernymi pączkami. Narodowa kuchnia Żydów charakteryzuje się przestrzeganiem koszerności czyli określających rodzaje produktów dozwolonych do spożywania (pokarmy, napoje i leki) oraz warunki, w jakich powinny być produkowane oraz spożywane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *