3 marca 2013 r. Litwa – Kowno

W drodze powrotnej z Wilna, w którym byliśmy na słynnych Kaziukach – wpis! zatrzymaliśmy się w Kownie (lit. Kaunas), które jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem na Litwie, leżącym u zbiegu rzek Wilii i Niemna. Do 1918 roku Kowno było miastem granicznym, a współczesne lewobrzeżne dzielnice Aleksota i Poniemoń leżały w Królestwie Polskim. Od 1920 roku […]

22 do 25 czerwca 2011 r. Litwa – Wilno, Troki, Mariampole na Litwie

Nasza litewska wycieczka przypadła na ciepły czerwcowy czas, udało nam się zobaczyć wiele pięknych miejsc w Wilnie. Wśród nich: Stare Miasto w Wilnie, które w 1994 r. zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz 40 kościołów, z których najbardziej okazały, to barokowy kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu (1668-1676) zawierający ponad 2000 rzeźb oraz kaplica w Ostrej Bramie […]