20 listopada 2010 r. Cmentarz Powązki Wojskowe w Warszawie. Spacer z przewodnikiem

Wojskowy Cmentarz znajduje się na Powązkach w Warszawie utworzony został w 1912 roku z przeznaczeniem na groby zmarłych żołnierzy carskiego garnizonu wojskowego. Po odzyskaniu niepodległości, w latach 20. XX wieku uzyskał rangę Cmentarza Wojskowego, gdzie grzebano zmarłych wojskowych oraz ich najbliższe rodziny. Spoczywają na nim uczestnicy powstań śląskich, wojny polsko-bolszewickiej i walk o polskie granice, żołnierze […]