Święto Chanuka

Chanuka jest świętem upamiętniającym postawę Żydów i ich zwycięstwo wobec próby pozbawienia ich tożsamości – religii, tradycji i kultury.
Nazwa pochodzi od hebrajskiego czasownika chanach – poświęcać, inaugurować. Według Talmudu, po oczyszczeniu świątyni, kapłani stwierdzili, że zapas oleju do siedmioramiennego świecznika wystarczy jedynie na jeden dzień. Z uwagi na to, że ogień palił się aż osiem dni, mieli czas na przygotowanie nowego zapasu. Na pamiątkę tego wydarzenia, zapala się światło (jedno – pierwszego dnia święta, drugie – drugiego aż do zapalenia wszystkich ośmiu) na charakterystycznym świeczniku. Chanukija,  bo tak nazywa się ten świecznik, ma aż dziewięć ramion, gdzie osiem reprezentuje osiem dni święta, a dziewiąte (szamasz, czyli sługa) spełnia rolę pomocniczą. Od tego ostatniego odpala się pozostałe.  Według tradycji świecę tą zapala głowa domu – mężczyzna lub kobieta.

Dzisiaj wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Święta Chanuka, które odbywają się rok rocznie na pl. Grzybowskim w Warszawie. Zgromadzeni po zakończeniu części oficjalnej, zostali poczęstowani przysmakiem chanukowym, koszernymi pączkami. Narodowa kuchnia Żydów charakteryzuje się przestrzeganiem koszerności, czyli określających rodzaje produktów dozwolonych do spożywania (pokarmy, napoje i leki) oraz warunkami, w jakich powinny być produkowane oraz spożywane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *