Słupy niepodległościowe

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna dla utrzymania porządku w kraju przekazała władzę wojskową i naczelne…