Brok, Zuzela, Jedwabne, Augustów, Studzieniczna, Dowspuda, Gołdap, Stańczyki, Mikołajki

To była kilkudniowa wycieczka z (z bazą noclegowo-wypadową w Augustowie). Brok. Pierwszy przystanek miał miejsce w…

Jedwabne

Jedwabne to pomnik tragedii Żydów w Jedwabnem. Masowe morderstwo dokonane przez grupę co najmniej 40 Polaków zamieszkujących…