Miesięczne Archiwum: Maj 2007

2 do 5 maja 2007 r. Polska – Konstantynów, Litewniki stare, Grabarka, Kodeń, Wyprawa promem przez Bug

Cykl wycieczek z Warszawy w rejony Podlasia, powoduje, iż obszar ten poznajemy coraz lepiej. Tym razem odwiedziliśmy: Konstantynów – dawna szkoła podstawowa mieściła się w pałacyku w parku w Konstantynowie. Jest to Pałac w...