Narodowy Bank Polski

Siedziba NBP znajduje się na ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie. W ramach dni otwartych, przewodnik oprowadzał grupy zwiedzających po…

Henryk Sienkiewicz – muzeum

Wycieczka z Warszawy na wschód Polski, podczas której zobaczyliśmy Wolę Okrzejską i Oblęgorek związany z Henrykiem…

Bitwa pod Terespolem

Festyn historyczny ,,Spotkanie z historią – Bitwa pod Terespolem”.W ramach 214 tej rocznicy 14 września 2008 r.…