Zamki w Polsce

W Polsce znajduje się ponad 430 zamków. Wśród nich słynny Szlak Orlich Gniazd. Przewodnicy są zdania, że biegnie w kierunku od Krakowa do Częstochowy i obejmuje zamki i ruiny zamków:
Korzkiew – zamek
Ojców – ruiny zamku królewskiego na Złotej Górze
Sułoszowa – zamek królewski w Pieskowej Skale
Rabsztyn – ruiny zamku
Bydlin – ruiny zamku
Smoleń – ruiny zamku
Pilica – ruiny zamku
Podzamcze – ruiny zamku Ogrodzieniec – zwiedziliśmy kliknij!
Morsko – ruiny zamku Bąkowiec
Bobolice – zamek królewski
Mirów – ruiny zamku – zwiedziliśmy kliknij!
Olsztyn – ruiny zamku królewskiego  zwiedziliśmy kliknij!
Niektóre źródła mówią i tak prowadzą trasy turystyczne, że na trasie Orlich Gniazd znajdują się również:
Rudno – ruiny zamku Tenczyn
Babice – ruiny zamku biskupów krakowskich Lipowiec
Siewierz – ruiny zamku biskupów krakowskich
Będzin – zamek królewski zwiedziliśmy kliknij!
Kraków – Zamek Królewski na Wawelu zwiedziliśmy kliknij!
Zamek w Krasiczynie –
Zamek w Malborku –
Radzyń Chełmiński –
Zamek w Kórniku –
Zamek w Niedzicy –
Zamek Liw – zwiedziliśmy kliknij!

Zamek Królewski w Warszawie – zwiedziliśmy kliknij!
Zamek w Ciechanowie – zwiedziliśmy kliknij!
Ruiny Zamku w Czersku – zwiedziliśmy kliknij!
Zamek Krzyżtopór –  zwiedziliśmy kliknij!
Zamek w Chęcinach – zwiedziliśmy kliknij!
Zamku Biskupów Krakowskich