29 września 2013 r. Spacer z Katem – spacer z przewodnikiem Fundacji Varsaviana

Spacerując po Starówce w Warszawie  z przewodnikami z Fundacji Varsaviana Agnieszką Wójtowicz i katem, zgłębialiśmy właśnie temat instytucji „kata”.
Kat w stolicy pełnił fuchę niełatwą, ale intratną, pełniąc wiele funkcji. Opłacany był przez króla,  miał też monopol na niemal wszystkie domy publiczne oraz mógł skazanemu ulżyć w cierpieniach lub je przedłużyć używając tępego lub ostrego miecza.
Podobno zamożni dopłacali do szybkiej egzekucji, podczas gdy biedacy musieli się zdać na humor i łaskę lub niełaskę kata. Jedyna istniejąca dzisiaj kamienica z dawnej pierzei północnej ulicy Szeroki Dunaj nosi nazwę „Domek Kata”, który powstał w 1784 r. w miejscu wcześniej stojącego domu doktora medycyny Jana Chryzostoma Kostrzębskiego. W późniejszym okresie wielokrotnie zmieniający się właściciele dokonywali jej przebudowy. W latach 1937-1938 podczas odsłaniania i konserwacji murów miejskich rozebrano stojące obok budynki, a pozostawiono jedynie istniejącą dziś kamienicę, do której włączono część sąsiedniego domu oraz relikty Bramy Rzeźniczej prowadzącej na międzymurze. Po zniszczeniach wojennych zrewitalizowano to miejsce i do dziś zachowała się jej dawna bryła i fasadę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *