Litwa – Wieszeje, Druskieniki, Kopciowo, Łozieje

Kolejna podróż na Litwę zaowocowała zwiedzeniem miejsc, w których jeszcze nie byliśmy a były to Wjeszeje,…

Kaziuk Praski

Jarmark „Kaziuk Praski” odbył się na styku ulic Kawęczyńskiej, Siedleckiej i Otwockiej na Pradze Północ w Warszawie. Zwyczaj organizowania tego…

Kowno na Litwie

W drodze powrotnej z Wilna, w którym byliśmy na słynnych Kaziukach – wpis! zatrzymaliśmy się w Kownie (lit.…

Kaziuki w Wilnie

Kaziuki (lit. Kaziuko mugė) to trzydniowy jarmark odpustowy, odbywający się od czterystu lat w dzień świętego…

Litwa – Wilno, Troki, Mariampole na Litwie

Było miło i ciepło, z dużą przyjemnością udało nam się zobaczyć wiele pięknych miejsc na Litwie.…