Promem przez Bug oraz Litewniki Stare, Grabarka, Kodeń, Łosice

Z Warszawy do Konstantynowa jest 160 km. W nim mieszkają nasi przyjaciele, których odwiedzamy cyklicznie. Tym…