Henryk Sienkiewicz – muzeum

Wycieczka z Warszawy na wschód Polski, podczas której zobaczyliśmy Wolę Okrzejską i Oblęgorek związany z Henrykiem…

Bitwa pod Terespolem

Festyn historyczny ,,Spotkanie z historią – Bitwa pod Terespolem”.W ramach 214 tej rocznicy 14 września 2008 r.…