Niedziela palmowa w Łyse

Niedziela palmowa to święto w kalendarzu chrześcijańskim przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Zostało ustanowione na pamiątkę…