Żydowskie Święto Chanuka

Chanuka jest świętem upamiętniającym postawę Żydów i ich zwycięstwo wobec próby pozbawienia ich tożsamości – religii,…

Stanisław Mikulski – spotkanie

Stanisław Mikulski prezentował książkę pt. „Niechętnie o sobie”. Spotkanie prowadził Marcin Michrowski. W książce opisana została historia człowieka…