12 sierpnia 2012 r. „Wszyscy ludzie króla” w Warszawie – spacer z przewodnikiem KORT

Na spacer „Wszyscy ludzie króla” zaprosili nas przewodnicy z KORT – Klubu Organizatorów Ruchu Turystycznego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Spacer prowadziła pani Agnieszka Trepkowska, miejska przewodniczka dostojnie ubrana w niebieską suknię. Temat „Wszyscy ludzie króla” dotyczył ludziach sztuki zgromadzonych wokół ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kształtowali oni artystyczne gusta XVIII-wiecznego dworu. Wśród osób o których usłyszeliśmy byli  jubilerzy, architekci i nadworni malarze, scenograf Teatru Narodowego – Stanisław Trembecki, który uważany był przez króla za największego ówczesnego poetę oraz urzędnicy sprawujący najwyższe funkcje na królewskim dworze. Spotkaliśmy się przy Zamku Królewskim a podczas spacer mijaliśmy:
– kamieniczki i dzwon na placyku Kanonia, który jest terenem dawnego cmentarza przykościelnego. W lukę pomiędzy dwoma narożnymi kamienicami na tle dzwona, dobudowana została najwęższa kamienica  pod numerem 18, w Europie.
– Staromiejski Dom Kultury na rynku Starego Miasta 2,
– Katedrę Polową Wojska Polskiego NMP Królowej Polski,
– Pałac Krasińskich  barokowy pałac zbudowany w latach 1677-1695 dla wojewody płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego według planów Tylmana z Gameren. W Królestwie Polskim odbywały się tutaj w latach 1827-1828 posiedzenia sądu sejmowego. W okresie międzywojennym był siedzibą Sądu Najwyższego. W 1944 podczas powstania warszawskiego, został spalony.Obecnie siedziba zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej.
– Pałac Paca-Radziwiłłów, który znajdujący się przy ul. Miodowej 15, Jest obecnie siedzibą Ministerstwa Zdrowia.
Spacer zakończyliśmy przy kościele Franciszkanów przy Zakroczymskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *